Felhasználási feltételek

A képtároló szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2. § lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás, melyben az Üzemeltető feladata kizárólag a felhasználók által feltöltött képek tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a keptarolo.hu képfájlok feltöltésére, megosztására, illetve tartalmának böngészésére, megtekintésére szolgál. A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.

A Felhasználó kijelenti, hogy csak olyan képeket tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a keptarolo.hu használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Felhasználó a keptarolo.hu-t csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden, a feltöltött kép tartalma miatt bekövetkezett kárért.

A Üzemeltető nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó keptarolo.hu-ra feltöltött anyagait.

A Felhasználó által feltöltött kép:

  • nem sértheti más szerzői jogait,
  • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
  • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
  • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
  • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
  • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a keptarolo.hu Üzemeltetője nem köteles ismerni a keptarolo.hu mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető eltávolítja azt.

Az Üzemeltetőnek jogában áll a feltöltött képeket bármikor indokolás nélkül is eltávolítani.